Portret Numerologiczny

Portret numerologiczny, to główne narzędzie stosowane w numerologii pozwalające na dogłębne scharakteryzowanie każdego człowieka. Można go określić mianem  scenariusza życia, który jest napisany za pomocą symboli numerologicznych jakimi są liczby i litery.  Jak każdy scenariusz uwzględnia szereg szczegółowych  informacji o głównej roli człowieka, kostiumach i maskach, które ubiera występując na scenie życia. Do jego sporządzenia  potrzebna jest znajomość takich danych jak data urodzenia oraz imiona, nazwiska i pseudonimy osoby, która dąży do zrozumienia sensu swojego istnienia i stania się jego reżyserem. 

Interpretacja portretu numerologicznego polega na szczegółowej analizie wyżej wymienionych elementów, a także określeniu relacji pomiędzy liczbami i literami, zawartymi w dacie urodzenia oraz imionach i nazwiskach. Dzięki tym zabiegom otrzymujemy wiele cennych i precyzyjnych informacji w odniesieniu do naszych możliwości i umiejętności, zagrożeń, które możemy napotkać, potencjału, jakim dysponujemy do realizacji drogi życia. Odkrywamy, jaki jest cel naszej egzystencji, w jaki sposób osiągnąć satysfakcję osobistą i zawodową oraz z jakich powodów w naszym życiu pojawiają się pewne przeszkody i trudności.

Z przyjemnością Cię Wysłuchamy

Skontaktuj się z nami